cerenkov کرمان اعتبار سیرجان کلنگ زنی

cerenkov: کرمان اعتبار سیرجان کلنگ زنی پرورشگاه موقوفه سیرجان کرمان

گت بلاگز علمی پزشکی ورود ۴ میلیون دوز واکسن ب.ث.ژ به بازار دارویی کشور

رییس مرکز تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور کشور عزیزمان ایران با اشاره به کنترل بیماری سل ریوی در کشور از ظرفیت چشمگیر پاستور در تولید چندین میلیون دوز دوز وا

ورود ۴ میلیون دوز واکسن ب.ث.ژ به بازار دارویی کشور

هومن کاغذیان رییس مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ اظهار کرد: موفقیت کشور در خودکفایی تولید دو واکسن حیاتی ب.ث.ژ و هپاتیت ب موجب کنترل چشمگیر این بیماری در کشور عزیزمان ایران شده است ولی ارتقاء کیفی قابل ملاحظه و زیاد کردن میزان تولیدات این دو واکسن طی چند ساله اخیر صورت گرفته هست.

وی با اشاره به موفقیت کشور عزیزمان ایران در کنترل کامل بیماری سل ریوی با اتکا به تولید داخلی واکسن حیاتی ب.ث.ژ افزود: با توجه به قراردادی که داریم امسال 4 میلیون دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت می شود و انیستیتو پاستور هم اکنون توانایی تولید هر سال 20 میلیون دوز واکسن ب.ث.ژ را دارد.

ورود ۴ میلیون دوز واکسن ب.ث.ژ به بازار دارویی کشور

رییس مرکز تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور با بیان اینکه بعضی پرسشها تصریح کرد: علی رغم کیفیت اوج و ظرفیت قابل توجه پاستور در تولید واکسن حیاتی ب.ث.ژ متاسفانه مسائلی مانند تحریم طی سالیان گذشته صادرات این محصولات را با پرسشها قابل ملاحظه ای روبه رو کرد و شاید بسیاری از بازار های خارجی را از دست دادیم ولی این عنوان بازار های داخلی را از ما نگرفته بلکه هر ساله نیز کیفیت تولیدات ما بیش از پیش ارتقا یافت.

کاغذیان یادآور شد: تامین واکسن با توجه به استراتژیک بودن و به لحاظ امنیت ملی مهم است لیکن به فرد سالم تزریق می شود و امکان وقفه در تزریق آن وجود ندارد، بنابراین با اتکا به توان داخلی و با وجود تحریم ها انستیتو پاستور موفق به تولید به موقع و تامین نیازهای داخلی کشورمان در دو واکسن حیاتی ب.ث.ژ و هپاتیت ب شد، لیکن واکسن باید در وقت خاص خود و به منظور تقویت سیستم ایمنی نوزاد نسبت به بیماری مربوطه تزریق شود.

اتمام خبر/

رییس مرکز تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور کشور عزیزمان ایران با اشاره به کنترل بیماری سل ریوی در کشور از ظرفیت چشمگیر پاستور در تولید چندین میلیون دوز دوز وا

واژه های کلیدی: بازار | تزریق | میلیون | بیماری | واکسن هپاتیت | انستیتو پاستور | واکسن ب.ث.ژ |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog